Projektowanie i zakładanie ogrodów

Zakładanie ogrodów, realizacja ogrodów Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie oraz Warszawa

Realizacja i aranżacja ogrodu to proces, który składa się z określonego harmonogramu prac, którego przestrzeganie gwarantuje, że każdy etap prac nad przyszłym ogrodem zostanie wykonany z odpowiednią dbałością i starannością, co w konsekwencji przełoży się na jego wyjątkowy wygląd, a także jego trwałość i dobre zdrowie. Pełna realizacja ogrodów to zespół działań od wykonania projektu i wstępnego kosztorysu aż po pierwsze cięcia formujące.

Wśród prac, które wykonuje się w ramach zakładania ogrodów, znajdują się między innymi:

– wykonanie projektu ogrodu

– przedstawienie kosztorysu całego przedsięwzięcia

– wykonanie projektu i wyceny systemu nawadniania

– przedstawienie harmonogramu wykonywanych prac

– nadzór autorski

– określenie jakości i rodzaju ziemi na działce

– przeprowadzenie wstępnego przygotowania terenu, tzn. oczyszczenie go z kamieni, szkła, zanieczyszczeń, pozostałości po budowie – przygotowanie terenu, tzn. usunięcie nadmiarowych elementów, usunięcie chwastów, wyrównanie powierzchni, wykonanie koniecznych wykopów i nasypów z zastosowaniem odpowiednich do tego typu prac sprzętów lub też ręcznie

– selekcja, zakup oraz transport określonych w projekcie roślin oraz innych materiałów potrzebnych do realizacji

– sadzenie roślin – zakładanie trawników, zakup i transport darni

– pierwsze cięcia formujące.

Ustalenie szczegółowego planu prac pozwala na ich terminowe wykonanie oraz uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji, jakie mogą wynikać z niedostatecznego przygotowania terenu lub też używanych do budowy ogrodu materiałów. Jego przestrzeganie sprawia, że każdy etap prac przebiega bez pośpiechu i z dbałością o konieczne szczegóły, natomiast nanoszenie ewentualnych poprawek bieżących nie sprawia większych trudności. Spokojne i uważne podejście do wszystkich kolejnych czynności gwarantuje oddanie do użytku zdrowego, zadbanego i pięknego ogrodu.

Nasza firma zajmuje się realizacją ogrodów przede wszystkim na terenie Warszawy oraz okolic województwa mazowieckiego. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.